I onsdag gästade Lisa Hope Tilstra från EQEurope United Spaces där hon genomförde sin briljanta föreläsning om hur EQ och Emotionell Intelligens är nyckeln till att skapa effektiva team och lönsamma företag. Föreläsningen var välbesökt och det fanns ett stort intresse för ämnet. Idag finns det en stor enighet om att Emotionell Intelligens är en viktig del i verksamheten och att varje individs EQ kan mätas och utvecklas. Det finns vetenskapliga belägg sedan 20 år att Emotionell Intelligens har en starkt positiv inverkan på ledarskapet i företag. I både Nord-Amerika och Asien arbetar företag aktivt med EQ, som metod att utveckla ledarskap, effektivitet och lönsamhet. Sedan 1998 har EQEurope specialiserat sig på att mätning, utveckling och rekrytering av individer i organisationer med hjälp av EQ-modellen.

Kort om Emotionell intelligens
Begreppet EI har fått stor spridning i hela världen och är idag etablerat som en viktigare nyckelfaktor än IQ för att nå framgång. Emotionell Intelligens är en bedömning av en persons förmåga att kontrollera sina känslor, förstå och reagera på andras känslor samt att hantera relationer. Högt EQ-värde är en konkurrensfördel i alla yrken och i alla branscher. Med hjälp av den vetenskapligt utvecklade EQi-modellen som EQEurope använder kan exempelvis en säljares effektivitet öka med mer än 260% jöämfört med andra.

Det råder stor enighet om att emotionell intelligens är viktigare än traditionell intelligens (IQ) för att lyckas i arbetet och även i andra relationer. Detta stöds av kvalificerad och evidensbaserad forskning. Genom att utveckla medarbetares emotionella intelligens ökar organisationers effektivitet och resultat. Dessutom varierar det vilka EQ-kompetenser som är viktiga för ett specifikt arbete, arbetsroll eller situation, vilket gör att EQ-metoden är effektiv även vid rekrytering.

Källa: Emotionell intelligens

Är du intresserad av att veta mer om hur EQ kan hjälpa din organisation? Kontakta EQEurope för mer information.

Under våren 2015 kommer United Spaces bjuda in till intressanta föreläsningar. Är ni intresserade av att delta föreläsningarna anmäl dig hos paul.linderoth@unitedspaces.se