Christina Knight har över trettio års erfarenhet inom reklambranschen, som copywriter och creative director. Hon har byggt lönsamma varumärken genom att förstå kundens affär och respektera mottagaren. Den 13 september kommer hon till United Spaces i Stockholm och föreläser om storytelling. Vi har pratat lite med henne inför föreläsningen. Hur kan man tänka när man jobbar med storytelling och varför är det så viktigt?

Om du skulle försöka sammanfatta vad storytelling är med några få ord – hisspitchen, som man brukar säga), hur skulle du beskriva det?

– I kommunikationssammanhang är det egentligen precis det som sker vid lägerelden – att fånga mottagarens intresse genom att vara intressant och relevant och att bli ihågkommen och gärna delad, efteråt. Inom reklamens värld har det behovet bara ökat eftersom varor och tjänster tenderar att bli alltmer lika varandra samtidigt som utbudet och ”bruset” bara ökar. För att uppmärksammas, gillas, väljas och delas måste man vara särskiljande i sin kommunikation; man måste ha en egen, intressant story att berätta, som känns äkta och trovärdig för det aktuella varumärket.

Vem kan enligt dig vinna på att lära sig att tänka storytelling och varför?

– Alla som jobbar med kommunikation, alla som vill nå en mottagare och försäkra sig om att budskapet går fram, vare sig det gäller reklam eller inte, kan dra fördelar av att lära sig hur framgångsrik storytelling fungerar.

Hur kan man komma igång med att jobba med det – var börjar man?

– Det ska jag berätta när vi ses på United Spaces! Men en absolut början är förstås att känna, definiera och beskriva sitt varumärke (en vara, tjänst, eller sig själv!); vad som utmärker och särskiljer det och att definiera varumärkets position på marknaden. Enkelt uttryckt – börja med att svara på frågan ”Varför?” och sen ”Hur?” och ”Vad?”

I vilka sammanhang brukar du själv jobba med storytelling?

– Storytelling är en viktig del av att bygga starka, långsiktiga koncept för varumärken – det finns ett värde i att vara konsekvent, tydlig och trovärdig. Vi ska inte överskatta mottagarens intresse eller förmåga att särskilja varumärken på marknaden – storytelling hjälper oss både att fånga intresset och att hålla intresset och relationen vid liv över tid.

Berätta om din föreläsning på United Spaces den 13 september! Varför ska man gå?

– För att förhoppningsvis få nya tankar och ny inspiration kring storytelling. Och för att upptäcka att det bara finns sju sätt att berätta en story på!

Läs mer om eventet och anmäl dig här!