The Guardian skriver i en lång artikel om utveckling av coworking-arenor i främst Storbritannien men även på en global nivå. 

Small Business Labs, en organisation som monitorerar branschen, uppger att under 2016 så var det ca en miljon personer runt om i världen som var knutna till ett co-working space, men att den siffran väntas öka rejält. Enligt deras prognos så har vi ca 4 miljoner coworkande personer i världen år 2020. 

Enligt research från UX-researchers Melissa Gregg och Thomas Lodato så är frilansare en av yrkesgrupperna som gynnas allra mest av att jobba och vara en del av ett coworking-space.

4 miljoner coworkers i världen år 2020.

Gregg och Lodato menar också på att det var först efter finanskrisen 2008-2009 som coworking-spaces tillväxt tog fart på riktigt – att coworking-arenor mötte den växande efterfrågan på innovativa kontorslösningar för nya typer av företag och människor. Intressant nog så hade United Spaces förutspått framtiden och funnits redan sen 2000.

We Work är världens största coworking-kedja med arenor runt om hela världen.

I artikeln diskuteras även fördelarna med detta nya kontorsfenomen för andra parter än endast för medlemmarna. Hyresvärdar börjar se fördelarna att hyra ut till coworking-arenor, i takt med att andra branscher – till exempel Retail – ser en motsatt trend där online-shopping och nya konsument-köpbeteenden hotar många butiker och varuhus idag. På den amerikanska marknaden förväntas över 2 % av alla kontor vara co-working vid år 2020. 

För att läsa hela artikeln, klicka här. Artikeln är på engelska.