Business Sweden

För ungefär ett år sedan öppnade United Spaces upp i Malmös ballaste kontorsfastighet STUDIO. En av våra medlemmar från starten i Malmö är Business Sweden.

Vi fick nöjet att prata lite med Gabriella Danielsson som är regionchef för de regionala exportrådgivarna i Region Syd på Business Sweden.

Berätta mer om ditt företag – vad jobbar ni med, produkter/tjänster etc. 

Business Sweden (f.d. Exportrådet) hjälper svenska företag att nå sin fulla internationella potential genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära femtio av världens mest intressanta marknader. En central del av vår verksamhet har fokus på att stödja små- och medelstora svenska företag med internationella ambitioner.

Business Sweden har ett särskilt uppdrag från regeringen att uppmuntra och utmana små och medelstora svenska företag att växa sin försäljning internationellt. Små- och medelstora företag kan genom Business Sweden få subventionerade utbildningar, handfast rådgivning och för-paketerade tjänster för att bli redo för internationalisering och på så sätt snabbt kunna växa sin försäljning på en annan marknad.

Gabriella Danielsson, Business Sweden

Vad är den största skillnaden mellan att jobba på ett traditionellt kontor och ett coworking-space? 

Genom att ha sin arbetsplats på ett co-working space kan vi som inte sitter på ett huvudkontor ändå känna av en gemenskap och få ett professionellt och inspirerande sammanhang att ingå i. Vi träffar dagligen spännande företag som vi kan utbyta idéer och även affärer med!

Vi träffar dagligen spännande företag som vi kan utbyta idéer och även affärer med!

Hur har att jobba i ett coworking/collaborative workspace påverkat ditt företag och hur ni jobbar? 

Nätverkande blir en naturlig del av arbetsdagen utan att man måste ta sig till specifika event, och det spontana mötet visar sig ibland ha väldigt positiva effekter för affärerna.

Vad är det bästa med att sitta på United Spaces?

Det bästa med att ha arbetsplats på United Spaces är att man alltid känner sig välkommen och att det alltid är spännande människor i lokalerna!