Ways

Effektivitet är det stora ledordet när det kommer till hur man behöver arbeta i framtiden. Genom en dokumenthanterings-tjänst i molnet har Ways lyckats öka effektiviteten hos sina kunder.

Vi använder oss av Slack, Skype och Spotify, men är fast i gammalt-tänk när det kommer till dokumenthantering? Det vill alltså Ways ändra på. Hittills har dem lyckats öka effektiviteten för kunder som Deloitte, UC och Anticimex.

Vi träffade Susanna Carling som är konsultchef på Ways som har varit en del av United Spaces sen 2013 (!).

Berätta mer om ditt företag – vad jobbar ni med, produkter/tjänster etc.

Ways är ett produktbolag som fokuserar på produkter och relaterade tjänster inom området dokumenthantering. Vi brinner för att etablera smartare arbetssätt hos våra kunder, och vår produkt MetaShare förenklar kundens dokumenthantering, tar bort informationssilos och ger snabb och enkel tillgång till relevant innehåll.

Susanna Carling

Vilka är Ways/MetaShares största möjligheter i framtiden?

Vi ser stora möjligheter att erbjuda vår dokumenthanteringslösning MetaShare till kunder som har eller tänker implementera Microsoft Office 365 framöver. Microsoft Office 365 har en enorm tillväxt och vi arbetar nära Microsoft samt deras återförsäljare för att etablera kontakt med våra kunder och partners.

Vilka är Ways/MetaShares största utmaningar i framtiden?

En utmaning som de flesta IT-bolag och konsultbolag möter är att få tag i duktiga medarbetare samt att behålla sin personal. Att vi har valt att ha vårt kontor mitt i city med bra kommunikationer gör oss fortsatt attraktiva som arbetsgivare.

Eftersom vi är ett mindre bolag så är det en stor fördel att vara del av ett större sammanhang, vi kan ge mer till våra medarbetare än om vi satt på ett eget kontor.

Vad är den största skillnaden mellan att jobba på ett traditionellt kontor och ett coworking-space?

Eftersom vi är ett mindre bolag så är det en stor fördel att vara del av ett större sammanhang, vi kan ge mer till våra medarbetare än om vi satt på ett eget kontor. Vi kan erbjuda professionella mötesplatser i våra möten med kunder och det är en stor fördel att vi kan hålla våra seminarier i United Spaces lokaler.

Hur har att jobba i ett coworking/collaborative workspace påverkat ditt företag och hur ni jobbar?

Vi har fasta arbetsplatser till våra medarbetare, men det är ett stort plus att vi har en flexibilitet avseende våra möten – vi kan sätta oss i mindre grupperingar i loungen vid samtal eller liknande. Det känns också inspirerande att United Spaces erbjuder seminarier löpande till medlemmarna, samt anordnar olika evenemang.

Vad är det bästa med att sitta på United Spaces?

Som jag nämnde tidigare så är det inspirerande att vara del av ett större sammanhang, och att möta en stor variation av företag och medlemmar. Det är alltid välkomnande, snyggt och fräscht och vi slipper tänka på allt praktiskt runt kontoret!