Tobias Linder – Aliby

Vår CiO-rådgivare och medlem i Göteborg Tobias Linder om varför han och Aliby har valt att sitta hos oss!

Vilken är den största skillnaden mellan att sitta i ett traditionellt kontor och ett coworking workspace?

– Vi sitter på coworking workspaces på de orter där vi har verksamhet för att det är smidigt, skalbart och bekymmerslöst. Att slippa planera och budgetera för lokalfrågor, långa hyreskontrakt, städning, reception etc. vill vi helst slippa. Då kan vi istället fokusera på det vi gör bäst! Jag ser inte att vi hade kunnat jobba som vi gör med ett traditionellt kontor.

Hur har att arbeta i ett coworking workspace ändrat eller influerat hur ni arbetar idag?

– Som ett modernt bolag i vår bransch är det jätteviktigt att ha tilltalande lokaler med fullservice varje dag. Vi jobbar med människor och nätverkande och valde därför från start att jobba i coworking workspaces på de orter där vi finns, något annat har aldrig varit aktuellt. Vi blir inbjudna till United Spaces egna arrangemang, spännande föreläsningar och får ta del av andra företags och medlemmars berättelser och utmaningar. Det har gett oss både nya affärer och inte minst nya bekantskaper.

Varför har ni valt United Spaces/vad är det bästa med United Spaces

– Aliby har valt United Spaces på grund av det moderna och flexibla sättet de erbjuder sina tjänster. Att jobba med och hos United Spaces innebär för oss att också kunna anpassa arbetsplatsen utifrån verksamhetens behov på både kort och lång sikt. Som konsultbolag finns ibland behov av en eller flera flexplatser, ibland ett privat kontor eller ett konferensrum av en viss typ i ett projekt. United Spaces ger oss den skalbarhet vi behöver.